Walter Garcia Junior

Jiu-Jitsu Trainer

Biography:

Jiu-Jitsu Trainer

14 year as jiu Jitsu black belt

Age: 29

Weight: 77 kg

Skills: Kids Jiu-Jitsu  & Boys Jiu-Jitsu & Men Jiu-Jitsu